top of page
00_site.jpg

בניית מקבץ של 3 כיתות גן

גני ילדים עציון

מיקום: ברנפלד 17, ת"א 

שטח: 470 מ״ר

סטטוס: הושלם

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png

על מגרש זה מתוכנן מקבץ של שלוש כיתות גן.                                                                           

המבנה המתוכנן נמצא בין 2 מבנים קיימים: מצידו הצפוני מבנה מגורים ומצידו הדרומי: בית ספר "עציון". המבנה בעל 2 קומות וכניסתו הראשית מרחוב ברנפלד שמעון. בקדמת המבנה רחבת כניסה אשר מאפשרת התקהלות הורים וילדים לצד הגן.

bottom of page