top of page
Eyal_Tagar_בית הבאר_1.jpg

הסבת מבנה באר לשימור למרכז קהילתי

בית הבאר סלמה 6

מיקום: סלמה 6, ת"א 

שטח: 400 מ״ר

סטטוס: הושלם

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png

בית הבאר הוא מרכז תרבות המהווה בית לגופי אמנות מקומיים, הדוגלים בפעילויות דו לשוניות וקשורים למקום ולקהילה שבה הם יוצרים. 

הפרוייקט כלל את שיפוץ חללי הפנים של בית הבאר ההיסטורי בסלמה 6, מבנה לשימור מחמיר ששומר במסגרת בנייתו של פרוייקט מגורים צמוד.

bottom of page