top of page
2023-08-10 11.08.36.jpg

תכנון ושימור מבנה היסטורי והסבתו למועדון קהילתי בשכונת מונטיפיורי

מועדון קהילתי מונטיפיורי

מיקום: בית שמאי 9, ת"א 

שטח: 130 מ״ר

סטטוס: בתכנון

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png

במבנה מועדון ויצ"ו ברח' בית שמאי 9 מקודמת תכנית לשיפוץ והכשרה מחדש לשימוש ציבורי - מועדון קהילתי.
מיקומו – בחלקה המזרחי של העיר מחוץ לאזור ההכרזה והחיץ, אך כחלק מרצף מבנים נוספים בעלי
ערך אדריכלי גבוה. המבנה בנוי במפלס אחד, ונבנה למרגלות מבנה בית הבאר ההיסטורי שהשקה את
פרדס מונטיפיורי, שעל שטחו קמה השכונה.

bottom of page