top of page
01.jpg

שיפוץ מועדונית לנוער

מועדונית נווה אליעזר

מיקום: מח"ל 42, ת"א 

שטח: 114 מ״ר

סטטוס: הושלם

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png

שיפוץ כולל מן היסוד של מועדונית לנוער בשכונת נווה אליעזר.

bottom of page