10.jpg

תחרות לתכנון בית תנועת הנוער "מכבי צעיר"

מכבי צעיר חדרה

מיקום: חדרה

שטח: 390 מ"ר

סטטוס: הצעה

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png

תכנון מבנה חד-קומתי עבור פעילויות תנועת הנוער "מכבי צעיר" בחדרה.

המבנה כולל חדרי פעילות הפונים לפטיו משותף, מקורה בחלקו בקירוי קל, עשוי סנדות עץ ואזור מבואה משותף להתכנסות של כל החניכים.