top of page
א.jpg

תחרות לתכנון מרכז חדשנות פדגוגי בבנימינה

מרכז חדשנות פדגוגי

מיקום: בנימינה

שטח: 2125 מ"ר

סטטוס: הצעה

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png

המגרש המיועד ממוקם בדרום מערב בנימינה, במגרש חום הצמוד מצפון לדרך הגישה הראשית לישוב, ממזרח למרכז קניות, ממערב לשכונת מגורים ומדרום לחורשת אקליפטוסים ולשכונה עתידית מתוכננת.

הפרוייקט מבקש לייצר ולחזק ציר הליכה רגלי שיקשר בין השכונות החדשות וחורשת האקליפטוסים מדרום ובין מרכז הישוב דרך מסלול חווייתי בו הפרוייקט יהווה עוגן של עניין ופעילות.

הציר הדיאגונלי המוצע "חותך" את המגרש החום במרכזו ומשתלב באדריכלות הפרוייקט. ה"חתך" בבניין מייצר דופן שקופה בקומת הקרקע הפונה אל פארק ירוק ותורמת לחיבור רעיוני ולפתיחות בין הפארק והבניין. הציר ממשיך לכיוון דרום ומאפשר גם עלייה חווייתית חופשית של הציבור לגג הבניין, אשר יעוצב ויפותח כחלל חוץ פיסולי שיאפשר מפגשים פורמאליים ובלתי פורמאליים, כחלק מפעילות המרכז, וכמקום מפגש אקראי.

הבניין מורכב משתי קומות המחוברות ביניהן באמצעות אטריום פתוח ומערכת של טרסות ישיבה המאפשרות התכנסות ספונטנית באזור הלובי.

החללים השונים תוכננו באופן גמיש הכולל מחיצות אקוסטיוות ניידות ומערכת מושבים טלסקופית באולם הרב-תכליתי, כך שתתאפשר גמישות בפעילות השונה והפעלת מגוון רחב של פעילויות.

מוצע לפתח את שאר המגרש החום כפארק ירוק מקומי, שיכלול גם את מגרשי הספורט הקיימים היום באתר.

bottom of page