top of page

שיפוץ והרחבת המרכז הקהילתי

מרכז קהילתי רוזין

מיקום: יחיאל דב דרזנר 2א, ת"א 

שטח: 1400 מ״ר

סטטוס: הצעת תכנון

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png

הצעה תכנונית לשיפוצו מן היסוד של המרכז הקהילתי והוספת אגף וקומה חדשה.

bottom of page