top of page
gaza55_v2_11 - Foto.jpg

הסבת מבנה באר לשימור למרכז קהילתי

בית הבאר עזה 55

מיקום: עזה 55, ת"א 

שטח: 460 מ״ר

סטטוס: בתכנון

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png

בית הבאר יהיה מרכז תרבות המהווה בית לגופי אמנות מקומיים, הדוגלים בפעילויות דו לשוניות וקשורים למקום ולקהילה שבה הם יוצרים. 

הפרוייקט יכלול את שיפוץ חזיתות וחללי הפנים של בית הבאר ההיסטורי בעזה 55, מבנה לשימור מחמיר שיעבור שימור במסגרת תכנית מכבי יפו.

bottom of page