שיפוץ המבנה ולובי הכניסה

מרכז תרבות מנדל

התקומה 1, יפו מיקום:   /   שטח: 420 מ״ר   /   סטטוס: הסתיים 

בן אביגדור 16, תל אביב / טל: 03-6206075 / פקס: 153-36206075 / office@go-arch.co.il

  • Wix Facebook page