שיפוץ תכנון ועיצוב מרחבי למידה יחודיים 

פרויקט M21

מיקום: ת"א   /   שטח: 1500 מ״ר   /   סטטוס: 

בן אביגדור 16, תל אביב / טל: 03-6206075 / פקס: 153-36206075 / office@go-arch.co.il

  • Wix Facebook page