top of page

שיפוץ והרחבת המרכז הקהילתי

בית השחמט

מיקום: טאגור 26, ת"א 

שטח: 1500 מ״ר

סטטוס: הצעת תכנון

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png

בית השחמט הינו מרכז קהילתי בשכונת רמת אביב המתמחה בהקניית לימודי השחמט וכן נערכים בו תחרויות שחמט ארציות.

המרכז אמור לעבור שיפוץ כולל שיהפוך אותו למרכז קהילתי גדול עם תוספת נרחבת של שירותים אותו הוא יעניק לקהילה.

bottom of page